Aktuality‎ > ‎

Ani 1. březen 2021 nemění rodičovskou odpovědnost

přidáno: 28. 2. 2021 22:17, autor: Oldřich Navrátil
Unie rodinných advokátů sděluje veřejnosti, že ani nová vládní omezení účinná od 1. 3. 2021 nic nemění na rodičovské odpovědnosti a péči o děti. I nadále platí soudní rozhodnutí i dohody rodičů týkající se svěření nezletilých dětí do péče rodiče (společné, střídavé nebo péče jednoho rodiče a práva na styk s ním). Doporučujeme rodičům, aby se chovali stejným způsobem, jak činili na jaře loňského roku. Toto stanovisko podporujeme následující argumentací:

1. Dítě má právo na rodinný život i za dnešních náročných podmínek a okolností, anebo právě proto, protože pandemie trvá již rok a při restriktivním výkladu by dítě po většinu tohoto času o péči druhého rodiče přišlo.

2. Stejná doporučení a zásady platily i loni na jaře v době nejpřísnějších opatření a vlastně po celou dobu pandemie.

3. Hranice mezi střídavou péčí a rozšířeným stykem je nezřetelná právně a fakticky neexistuje.

4. Nesezdaní partneři, kteří spolu dobře vycházejí, nepotřebují a nemají žádný rozsudek, jímž by střídavou péči prokazovali. Proto klientům doporučujeme, aby existenci dohody písemně stvrdili a listinu vozili s sebou.

5. Soudní rozhodnutí je rozhodnutí mezitímní, moudří rodiče je stejně časem přehodnotí a změní či upraví.

6. Nikdo neví, jak dlouho mohou dnešní restrikce trvat.

Navzdory výše uvedenému Unie rodinných advokátů i nadále odrazuje své klienty a veřejnost od soudního řešení rodičovské odpovědnosti a jejímu vymáhání soudní cestou. Dá se předpokládat, že v době největšího uzavření bude činnost soudů radikálně omezena a že návrhy na výkon soudních rozhodnutí budou spíše zamítány.

Doporučujeme, aby veřejnost s ohledem na výjimečnou situaci hledala mimosoudní a smírné řešení. Cílem opatření je minimalizovat přenos, proto se rodiče mohou dohodnout, že po dobu následujících tří týdnů zůstane dítě u jednoho rodiče, který druhému umožní široký distanční styk. Podobně tak mohou například pracující rodiče svěřit na tuto dobu dítě do péče prarodičům.


Comments