Aktuality‎ > ‎

Členské příspěvky za rok 2019

přidáno: 1. 3. 2019 4:34, autor: Oldřich Navrátil

Členské příspěvky za členství v Unii rodinných advokátů pro rok 2019 se hradí bezhotovostním převodem na účet unie č. 115-5911970297/0100, popř. je lze složit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky přímo na účet nebo zasláním složenky na poště. 

 Jako variabilní symbol použijte rok, za který platíte (2019), a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Výše členských příspěvků činí 3000 Kč pro řádné členy (aktivní advokáty) a 2000 Kč pro oborové členy. Splatnost příspěvku je do 28. února 2019, řádné členství je však vázáno na zaplacení členského poplatku za příslušný rok, proto žádáme o úhradu příspěvku co nejdříve.

Pokud jste dosud neuhradili, učiňte tak obratem!

Comments