Aktuality‎ > ‎

Kompenzační bonus pro OSVČ

přidáno: 15. 4. 2020 23:40, autor: Oldřich Navrátil

Ve Sbírce zákonů vyšly schválené zákony reagující na nouzový stav, zejména zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními ohledně výskytu koronaviru, a zákon č. 160/2020 Sb., o úpravách dávek sociální podpory v nouzovém stavu.

Zákon č. 159/2020 Sb. pomáhá zmírnit negativní dopady v souvislosti se šířením koronaviru na osoby samostatně výdělečně činné, jejichž činnost byla v důsledku koronavirové krize úplně či částečně utlumena. Jedná se o OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, autor, výkonný umělec, překladatel, znalec, tlumočník, daňový poradce a podobně). Bonusovým obdobím je období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 a celková částka za plný počet dnů je 25.000 Kč (500 Kč/den). O kompenzační bonus může požádat osoba samostatně výdělečně činná, pokud nemohla činnost vykonávat zcela nebo z části nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Žádost o kompenzační bonus lze podat na finančním úřadu místně příslušném ke správě daně z příjmů fyzických osob:

  • prostřednictvím e-mailu (zaslaná žádost musí být opatřena vlastnoručním podpisem a kopie/sken této žádosti zaslán na e-mail podatelny územního pracoviště příslušného finančního úřadu)
  • datovou schránkou
  • prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém portálu Finanční správy
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • osobně na podatelnu územního pracoviště příslušného finančního úřadu

Žádost lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, tedy do 30. 6. 2020. Kromě obecných náležitostí musí žádost obsahovat čestné prohlášení a bankovní účet, na který bude kompenzační bonus zaslán.

Podrobné informace jsou k dispozici na webu Finanční správy.

Na Daňovém portálu Finanční správy ČR dále naleznete formuláře žádostí, pokyny k vyplnění i emailové adresy finančních úřadů.

Kromě schváleného kompenzačního bonusu, je možné využít další možnosti nabízené jako pomoc osobám samostatně výdělečně činným, např. ošetřovné pro OSVČ nebo neplacení záloh na sociální pojištění. Souhrnné informace zde.

Ċ
Oldřich Navrátil,
15. 4. 2020 23:40
Comments