Aktuality‎ > ‎

Memorandum ke střídavé péči

přidáno: 13. 12. 2018 2:32, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 13. 12. 2018 2:33 ]

V průběhu společného workshopu, který proběhl dne 11. listopadu 2018 u příležitosti 20. výročí zavedení střídavé péče do českého právního řádu, podepsaly Daniela Kovářová za Unii rodinných advokátů a Libuše Kantůrková za Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců Memorandum ke střídavé péči tohoto znění:

Memorandum

Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců a Unie rodinných advokátů

přijaté na společném workshopu konaném dne 11. prosince 2018

u příležitosti 20. výročí zavedení střídavé péče do českého právního řádu                       

 

Dvacetileté praktické zkušenosti se soudním využíváním institutu střídavé péče v České republice vedou Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců a Unii rodinných advokátů k formulaci následujících závěrů:

 

1.      S institutem střídavé péče je třeba zacházet uvážlivě a individuálně, vždy s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu a zejména se zřetelem k zájmům, potřebám a schopnostem nezletilého dítěte, o jehož péči se jedná.

2.      Pokusy o zavedení střídavé péče jako automatické, přednostní nebo povinné formy porozvodové či porozchodové péče rodičů o nezletilé dítě výše uvedenou individualizaci postrádají.

3.      Stávající právní úprava institutu střídavé péče je odpovídající a není důvodu ji jakkoliv měnit či upravovat.

4.      Nejlepším předpokladem pro efektivní fungování střídavé péče je dohoda tolerantních rodičů, schopných slušné vzájemné komunikace.

5.      Tam, kde jsou rodiče schopni dohody, je na místě poučit je také o institutu společné péče.

6.      Déletrvající rodičovské souboje vedené před soudy všech stupňů a zejména před Ústavním soudem za pomoci řádných i mimořádných opravných prostředků naopak zdárnému rozvoji nezletilého dítěte neprospívají. 

7.      Pokud jeden z rodičů střídavou péči zásadně odmítá, je třeba pečlivě zvažovat, kterému rodiči má být dítě svěřeno, přičemž další možností je výlučná péče jednoho rodiče a široký styk rodiče druhého.

8.      Zájem nezletilého dítěte vyžaduje, aby se všechny zúčastněné strany po celou dobu řízení pokoušely o zklidnění emocí a smírné zakončení sporu.

9.      Účast odborníků na rozhodování o střídavé péči vyžaduje neustálý profesní růst a celoživotní vzdělávání v právu i v souvisejících oblastech.

 

V Praze dne 11. prosince 2018

 

 

za Spolek rodinně právních                                                           za Unii rodinných advokátů

a opatrovnických soudců                                                                 JUDr. Daniela Kovářová

JUDr. Libuše Kantůrková                                                                

 

Comments