Aktuality‎ > ‎

Mezinárodní Kongres Kolaborativně-dialogické praxe

přidáno: 8. 8. 2019 3:48, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů, z.s. podpořila IV. Mezinárodní Kongres Kolaborativně-dialogické praxe, konaný v Brně 27.-29.6.2019. Na kongres se sjelo přes 170 účastníků ze 33 zemí světa. Českým spoluorganizátorem kongresu byl spolek Narativ, z.s., který od roku 2011 organizuje pod záštitou Houston Galvaston Institute výcvik v kolaborativně-dialogické praxi MODI (Možnosti dialogu) v čele s psychologem Pavlem Nepustilem, Ph.D. Absolventi z dosavadních proběhlých 5ti běhů se podíleli i na vytváření nezapomenutelné atmosféry Kongresu. Pro zahraniční účastníky připravili poznávací „tours“ den před a den po ukončení Kongresu po Brně a jeho turistických zajímavostech. Potěšilo nás, že se mezi zvídavé návštěvníky připojila i Harlene Anderson, Ph.D. hlavní osobnost  kolaborativně-dialogického  přístupu, která měla na konferenci úvodní slovo. Její kniha Konverzace, jazyk a jejich možnosti byla přeložena do češtiny a slouží jako základní učebnice pro bližší seznámení s přístupem „Nevědění“ (Not-knowing position) v terapii. Závěrečné slovo patřilo Kennethu J. Gergenovi, Ph.D. zakladateli sociálního konstrukcionismu, ze kterého vycházejí postmoderní přístupy v terapii.

Českou republiku na konferenci reprezentovali vedle Pavla Nepustila z Narativu, také Leoš Zatloukal ze spolku Dalet, z.s. zaměřený na Solution Focus přístup s workshopem Tvořivá improvizace v terapeutické konverzaci a rozvoj klientových zdrojů, dále Lucie Hornová a Jana Adámková, soukromá psychologická ambulance z Rychnova nad Kněžnou, s workshopem Dialogická koterapie. Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. nabídl dva workshopy. JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. představila činnost Centra Sv. Bazila – pomoc lidem, kteří se rozhodli se léčit ze závislostí a potřebují po propuštění z ústavní léčby odbornou pomoc jako podpůrnou složku ambulantní léčby. JUDr. Eva Vaňková, Ph.D. si přizvala ke spolupráci sociální pedagožku Mgr. Milenu Mikulkovou, autorku „židličkové metody“, kterou pomáhá rozvádějícím se párům pochopit, co prožívají jejich děti při rozvodu. Účastnice z Chile  ocenila metodu slovy, že „je to něco, co deset hledala – názorné a prosté“.

Po celou dobu Kongresu měli účastníci možnost prohlížet si 16 posterových prezentací o práci jednotlivých zahraničních center kolaborativního přístupu z celého světa. Největší zastoupení měla čínská delegace, dále Tchaiwan, Brazilie, Chile, Španělsko, Portugalsko, USA a Holandsko.

Vedle dialogického prostoru nabízeného s nejznámějšími osobnostmi (Harlene Anderson, Ph.D. Mary M. Gergen, Ph.D. a Ann Cunliffe, Ph.D.) byly zařazeno až 11 souběžných workshopů vedených účastníky z Norska, Belgie, Chile, Argentiny, Brazilie, USA, Mexika, Číny, Paraguaye, Perú, PuertoRica, Israele, Švédska, Chorvatska, Singapuru, Německa, Řecka, Holandska, Kanady, Itálie, Slovinska, Kolumbie, Taiwanu, Dánska, Finska, Velké Británie, Austrálie, Japonska, Hong Kongu, Portugalska i z České republiky.

Úvodní večer kongresu byl věnován místní tradici jak v jídle, tak v hudbě. Vystoupila cimbálová Horňácká muzika, na kterou čeští účastníci zatančili pro zahraniční hosty tradiční valčík, polku i čardáš. Potěšilo nás, že ani japonští či brazilští hosté se nezalekli a přidali se k nám do kola. Závěrečný večer patřil v brněnském Kabinetu múz jazovému seskupení Jazz Trio se zpěvačkou Martinou Trchovou, vítězkou ocenění Anděl 2016.

Účastníci Kongresu nešetřili superlativy při závěrečném vyhodnocení nad skvělou přátelskou atmosférou v průběhu celého kongresu, ochotným přístupem všech organizátorů i duchem spolupracujícího přístupu, který mnohé nabil novou energií a chutí pokračovat ve své práci v započaté cestě. Jsme hrdí, že jsme mohli přispět svou osobní účastí ke zdaru této akce. V. kolaborativní kongres je plánován na červen 2021 do Mexika.

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D., členka prezidia Unie rodinných advokátů, z.s. a ředitelka ESI, o.p.s.

Comments