Aktuality‎ > ‎

Ošetřovné - aktuálně pro všechny

přidáno: 20. 3. 2020 2:02, autor: Oldřich Navrátil

Dne 10. 3. 2020 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky náleží zaměstnanci ošetřovné.

NOVĚ dle rozhodnutí vlády ze dne 20.03.2020 mohou o ošetřovné žádat i rodiče pečující o děti do 13 let věku, včetně OSVČ. Toto rozhodnutí vlády ještě musí schválit ve zkráceném legislativním procesu Parlament ČR, měl by tak učinit v úterý dne 24.03.2020. Zatím tak nejsou dána pravidla pro možnost žádání o výplatu této dávky pro děti do 13 let věku, nicméně lze předpokládat, že se bude jednat o obdobný proces, jako u žádání ošetřovného pro děti do 10 let. Proces je následující: Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení (tiskopis zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zookpo). Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku. Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Více informací a i předmětný formulář (zatím však pouze pro děti do 10 let) je možné sledovat na https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru a lze předpokládat, že dojde k úpravě procesu na aktuální situaci po schválenízměny v legislativním procesu. 
JUDr. Bc. Nicola Hönigová, členka Korotýmu URA    
Comments