Aktuality‎ > ‎

Podporujeme manželství

přidáno: 11. 2. 2018 7:17, autor: Oldřich Navrátil

Tisková zpráva Unie rodinných advokátů k Národnímu týdnu manželství

Letošní Národní týden manželství, který probíhá od 12. do 18. 2 2018, nese podtitul Manželství není jen kus papíru. S touto větou naprosto souhlasíme, podporují ji totiž i objektivní důkazy: lidé žijící v manželství jsou zdravější, spokojenější, dožívají se vyššího věku, lépe a kvalitněji se starají o seniory, zůstávají méně osamoceni a hodnotí svůj život jako šťastnější a více uspokojivý.

Do manželství dnes paradoxně vstupují movitější a vzdělanější páry, zatímco sociálně slabé skupiny a matky – samoživitelky zůstávají bez jeho ochranných křídel. Možná je dnešním stavem vinno i právo – zbytnělá úprava manželství snoubence (a zejména muže) od vstupu do manželství spíše odrazuje, a stát, který rodiče – samoživitele daňově a sociálně zvýhodňuje. Častým argumentem proti manželství bývá společná odpovědnost manželů za dluhy, neustálé změny právní úpravy však zjevně zlepšení nepřinášejí. Škoda, že není možno vrátit se k zákonu o rodině, který byl jednoduchý a přehledný. A snad i nastal čas zavést institut nesezdaných dvojic, žijících spolu déle než pět a majících nezletilé děti. Anebo by stát měl změnit svou politiku a manželství jako základ státu jednoznačně upřednostnit: daňově, v otázce bytové či jinými výhodami, aby podpořil ochotu mladých do manželství a v rozumném věku vstupovat.

Manželství vždycky bylo a stále je ochrannou institucí pro slabší článek, nejvíce tedy svědčí ženě, která pečuje o malé děti. Bez dětí by ovšem lidský rod nemohl existovat, což by si měli pánové uvědomovat. „Z průzkumu, který jsem provedla ve spolupráci s časopisem Rodinné listy, vyplývá, že mladé ženy a dívky všech sociálních skupin stále o manželství sní. Politicky korektní doba je však nutí, aby veřejně prohlašovaly, že ke štěstí onen papír nepotřebují,“ říká prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová. A tak se obě pohlaví přizpůsobila a optiku ekonomické výhodnosti vidí jako jediné kritérium, kterým manželství posuzují. Toto hodnocení je však nesprávné, neúplné a zavádějící.

Unie rodinných advokátů proto podporuje manželství, odmítá jeho kritiku jako jednostranné posouzení ekonomické výhodnosti a doporučuje dvojicím, aby navzdory stávajícímu společenskému trendu do manželství vstupovaly. Emocionální a vztahový dopad instituce manželství na manžele je totiž s tím ekonomickým neměřitelný. 

Ċ
Oldřich Navrátil,
11. 2. 2018 7:17
Comments