Aktuality‎ > ‎

Rodinní advokáti navštívili UMPOD

přidáno: 2. 2. 2020 23:40, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 2. 2. 2020 23:41 ]

V den, kdy děti dostávaly pololetní vysvědčení, tj. 30. ledna 2020, navštívily dvě desítky rodinných advokátů Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v rámci Dne otevřených dveří a sdílení dobré praxe, který uspořádala Unie rodinných advokátů. Ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Zdeněk Kapitán nejprve všechny zájemce provedl kancelářemi budovy na Šilingrově náměstí v Brně. Podrobně pak přítomným hostům vysvětlil i činnost této instituce a předvedl i praktickou ukázku práce s dětmi.V současnosti Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí vede přes 7000 živých spisů a ročně administruje 1000 nových případů vymáhání výživného z ciziny, dále řeší 70 mezinárodních únosů dětí20 případů práva styku35 adopcí do ciziny a přes 400 jiných opatrovnických věcí.

Přítomní rodinní advokáti sdíleli dobrou praxi s pracovníky úřadu, kteří mají bohaté zkušenosti z oblasti využití participačních práv dětí. Tito odborníci mimo jiné zdůrazňovali i to, že navzdory různým předsudkům například i tzv. obtížně vzdělavatelné děti v zahraničí bez problémů prospívají. Akce byla pro všechny účastníky přínosná zejména bohatou výměnou profesních zkušeností.

Převzato z Advokátního deníku, plné znění článku s fotografií je k dispozici zde: https://advokatnidenik.cz/2020/01/31/rodinni-advokati-navstivili-urad-pro-mezinarodne-pravni-ochranu-deti/

Comments