Aktuality‎ > ‎

Soudy odročují některá jednání

přidáno: 16. 3. 2020 5:02, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 16. 3. 2020 5:06 ]

Informace o situaci na západočeských soudech

Předseda Krajského soudu v Plzni již v pátek doporučil západočeským soudcům, aby přistupovali velkoryse a tolerantně ke všem žádostem účastníků a jejich právních zástupců o odročení veřejných zasedání a ústních jednání.

Dnes po vyhlášení karantény se Krajský soud v Plzni připojí ke krokům, které učinil Krajský soud v Praze. Bylo uzavřeno informační centrum, k dispozici je však telefonní linka (377 868 121 a 377 868 888), mailová adresa a datová schránka. Osobní podání budou přijímána v úředních hodinách v pondělí a ve středu v době od 8-11 hodin.

Soudcům nelze nařídit jednotný přístup k jednáním, nicméně předseda doporučil všem soudcům západočeského kraje, aby odvolali všechna neakutní jednání (jako jsou například vazby nebo ta, v nichž hrozí marné uplynutí lhůt). Současně doporučil, aby odročené jednání nebylo nařizováno na dřívější termín než v květnu. Dubnová jednání se zatím odvolávat ani rušit nebudou.

Účastníci a jejich právní zástupci, jejichž jednání nebudou odvolána nebo přeložena, podepíší čestné prohlášení, že v minulých 14 dnech nebyli v kritických oblastech a nepřišli do styku s nákazou. Měření teploty soud neplánuje, protože se podle dosavadních zkušeností ukazuje jako nadbytečné.

Pokud jde o advokáty, tlumočíme prosbu předsedy soudu, aby s velkou tolerancí a ohleduplností vyhodnotili nezbytnost osobního přístupu do soudních budov. Soud by uvítal, kdyby se v místnostech pro studium spisu zdržovali advokáti i veřejnost minimálně a jen v případech, že je to nezbytně nutné a akutní. Důvodem je skutečnost, že mezi soudci a personálem soudů se nacházejí starší či onkologicky nemocní lidé.

Předpokládáme, že podobně se zachová většina soudů. Přístup Krajského soudu v Praze zde: https://www.justice.cz/documents/17929/2246676/opat%C5%99en%C3%AD+p%C5%99edsedy+KS+Praha.pdf/d5933f6b-115f-49ae-a789-a186f7a25784

Comments