Aktuality‎ > ‎

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 10/2020 k oprávněnému zájmu klienta

přidáno: 2. 2. 2020 23:39, autor: Oldřich Navrátil

Podle § 16 odst. 1 zákona o advokacii je advokát povinen chránit a prosazovat oprávněné zájmy svého klienta. Někteří advokáti při zastupování v rodinně právních sporech však podporují své klienty v eskalaci rodinných konfliktů namísto podpory vyjednávání a respektu k zájmu dítěte, čímž druhému rodiči brání ve výkonu práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. S takovým postupem se Unie rodinných advokátů neztotožňuje, neboť popisované jednání poškozuje zájem dítěte na výchovu oběma rodiči a dobré jméno advokacie.

      29. ledna 2020

Comments