Aktuality‎ > ‎

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 13/2021 k péči o dítě v uzavřených oblastech

přidáno: 18. 2. 2021 4:04, autor: Oldřich Navrátil

Dítě má právo na výchovu obou rodičů. Pokud by však mělo být předáváno ke styku či ke střídavé péči z oblasti nebo do oblasti s dočasně omezeným pohybem osob, pak doporučujeme rodičům po dobu uzávěry nahradit styk širší distanční formou (telefon, Skype, WhatsUp apod.). Ačkoliv by bylo možno najít právní opodstatnění pro předávání dítěte, Unie doporučuje rodičům neobracet se ihned na soud a nevymáhat výkon rozhodnutí, protože omezení péče o dítě druhým rodičem bude jen krátkodobé a omezení pohybu není samoúčelné. Účelem uzavření oblastí je účinně zabránit šíření nákazy, kterýžto celospolečenský zájem v danou chvíli přednost před individuálními právy dítěte a rodičů.

Věříme, že moudří rodiče nahradí výpadek osobní péče dohodou a umožněním co nejširšího distančního kontaktu, a k újmě dítěte tak nedojde.


18. února 2021

 

Comments