Aktuality‎ > ‎

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 3/2018 ke Cochemské praxi

přidáno: 15. 4. 2018 8:54, autor: Oldřich Navrátil

Ve veřejném prostoru se stále častěji hovoří o Cochemské praxi jako o nástroji, schopném oslabit spory rodičů o nezletilé děti. Unie rodinných advokáta v minulých dnech navázala spolupráci s představiteli této aktivity a seznámila se s jejich podklady, materiály, doporučeními, strategií a lehce odlišnou praxí v jednotlivých okresech u několika okresních soudů. 

Po tomto seznámení Unie rodinných advokátů konstatuje, že na jednoznačné závěry je zatím příliš brzy, neboť s českou variantou této původně německé aktivity jsou v praxi odlišné zkušenosti, což je jen pochopitelné vzhledem k české právní úpravě rodičovské odpovědnosti a oprávnění advokátů poskytovat své služby na území celé republiky.

Unie rodinných advokátů ve vztahu ke Cochemské praxi

- podporuje užívání českých termínů, aby nedocházelo k záměně pojmu a obsahu;

- vítá mezioborovou spolupráci soudu, OSPOD, právních zástupců a znalců;

- doporučuje rodinným advokátům, aby slepě nepřejímali úhel pohledu vlastního klienta, ale korigovali jeho postoje a přání koncepcí zákonné a společné rodičovské odpovědnosti.

Ċ
Oldřich Navrátil,
15. 4. 2018 8:54
Comments