Aktuality‎ > ‎

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 8/2019 k novému překladu Istanbulské úmluvy

přidáno: 5. 9. 2019 4:21, autor: Oldřich Navrátil

Prezidium unie se seznámilo s novým korektním překladem Istanbulské úmluvy a setrvává na svých původních odmítavých stanoviscích ze dne 25. 5. 2018 a 16. 10. 2018. Jejich podstatou je konstatování, že český právní řád dostatečně chrání všechny druhy obětí před násilím, resp. náš právní řád má pro ochranu již dnes odpovídající nástroje, navíc chování nelze zakázat právní normou. Istanbulská úmluva je navíc postavena na mylném konceptu genderové teorie, opomíjí příčiny nevhodného mužského, ale i ženského chování a nepracuje s psychologicky odpovídajícím předcházením násilí, které tkví v edukaci celé společnosti, nikoliv jen násilníků, ale i obětí, a ve znalosti a způsobech řešení partnerských vztahů a jejich konfliktů, které jsou příčinami partnerských krizí a v konečném důsledku vedou i k domácímu násilí mezi partnery. S ohledem na tyto důvody považuje URA ratifikaci úmluvy za nadbytečnou. 

 22. srpna 2019

Comments