"Všechno začíná a končí v rodině."

Aktuality

 • Výživné v době pandemie I době nouzového stavu stále platí všechny druhy vyživovací povinnosti, soudních rozhodnutí a dohod o výživném. Dočasné snížení příjmu po dobu nouzového stavu, ba dokonce ani úplný výpadek za dobu ...
  Přidáno v 2. 4. 2020 3:38, autor: Oldřich Navrátil
 • Omezení na 2 lidi nemá vliv na rodičovskou péči Ani současná zpřísněná opatření omezující počet osob venku na 2 lidi nejsou důvodem pro to, aby rodič odmítl předat dítě druhému rodiči. Totéž platí i v případě, že je rodič ...
  Přidáno v 27. 3. 2020 5:07, autor: Oldřich Navrátil
 • Rodič nerespektuje krizová opatření Domluvila jsem se s otcem, dávám mu dítě, ale on či jeho matka nerespektují zákazy a omezení (nedávají roušku, nemyjí ruce, stýkají se s jiným apod.). Bojím se, že se ...
  Přidáno v 24. 3. 2020 1:04, autor: Oldřich Navrátil
 • Soudní lhůty v době krize Unie rodinných advokátů podporuje návrh skupiny soudců, kteří se obrátili na Ministerstvo spravedlnosti s žádostí, aby vláda na dobu nouzového stavu zmrazila všechny soudní lhůty. Pokud děti nechodí do školy ...
  Přidáno v 24. 3. 2020 0:59, autor: Oldřich Navrátil
 • Bojím se o své dítě Domluvila jsem se s otcem, dávám mu dítě, ale on či jeho matka nerespektují zákazy a omezení (nedávají roušku, nemyjí ruce, stýkají se s jiným apod.). Bojím se, že se ...
  Přidáno v 24. 3. 2020 0:54, autor: Oldřich Navrátil
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 63 Zobrazit více »

Názory

 • Koronavirus a předávání dítěte Členka Unie rodinných advokátů JUDr. Jana Tomešová zpracovala pro server Právní prostor přehledný článek nazvaný Koronavirus a předávání dítěte. Plné znění článku najdete zde: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske ...
  Přidáno v 23. 3. 2020 5:27, autor: Oldřich Navrátil
 • Evoluce rodinného práva Daniela Kovářová a další rodinní odborníci se vyjádřili k aktuálnímu stavu opatrovnického soudnictví. Velký článek přinesl dnešního server Idnes. Plný text článku spolu s charakteristikou současného stavu najdete zde: https ...
  Přidáno v 21. 1. 2020 12:44, autor: Oldřich Navrátil
 • Pro se muži bojí ambiciózních žen? Prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová poskytla rozhovor časopisu Týden, v němž odpovídá na otázky právní i neprávní. Celý rozhovor je k dispozici zde: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci ...
  Přidáno v 12. 11. 2019 6:40, autor: Oldřich Navrátil
 • Jiné než klimatické hrozby Slečně Gretě se podařil husarský kousek – můžete s ní souhlasit nebo z ní vyletět z kůže, ale nepopřete, že rozčeřila poklidné vody široké neaktivistické veřejnosti a tématem číslo jedna učinila ...
  Přidáno v 7. 10. 2019 23:58, autor: Oldřich Navrátil
 • Výživné má platit rodič, ne stát Nic nerozčeří stojaté vody rodinného práva tolik jako debata o výživném. V horkých červnových dnech se o něm opět začalo hovořit v souvislosti s legislativním návrhem, který do připomínkového řízení ...
  Přidáno v 20. 8. 2019 4:13, autor: Oldřich Navrátil
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 22 Zobrazit více »