Spolupracujeme

  • Spolek rodinněprávních a opatrovnických soudců

  • Soudcovská unie ČR
  • Epravo

  • Mgr. Kamila Bobysudová (lektorka, terapeutka)

  • Mgr. et Mgr. Pavel Rataj (psycholog)

  • PhDr. Oswald Schorm (psycholog)
  •  Mgr. Oldřich Navrátil (technická podpora)