URA Logo

Všechno začíná a končí v rodině.

Aktuality

dovol

  • 16. 7. 2021

Unie rodinných advokátů přeje svým kolegům, spolupracovníkům i klientům příjemné léto bez rodinných problémů a těší se s vámi na setkání zase v září.  V akutních případech volejte…

Morava

  • 25. 6. 2021

Unie rodinných advokátů nabízí bezplatnou právní pomoc postiženým moravským občanům (pište na koroporadna@uracr.cz) a vyzývá své členy a advokátní kolegy, aby také pomohli…

Stanovisko č. 14/2021 k problematice zmocnění advokáta nezletilým dítětem či osobou s postižením

  • 28. 5. 2021

Advokát smí přijmout zmocnění k právnímu zastupování nebo k výkonu funkce opatrovníka od nezletilého dítěte (resp. osoby s postižením), ovšem za podmínky, že velmi pozorně…

Koroporadna končí - statistiky a zajímavosti

  • 19. 5. 2021

Bezplatná Koroporadna končí po 14 měsících svou činnost. Za tuto dobu zodpovědělo sedm desítek dobrovolníků více než 10 000 mailových a telefonických dotazů z rodinné problematiky…

Dohoda rodičů o dítěti bude možná bez soudu

  • 24. 4. 2021

Odborná veřejnost včetně Unie rodinných advokátů podporuje přijetí návrhu, obsaženého v tisku č. 899/0 (novela občanského zákoníku a dalších zákonů - bližší informace zde: https:/…

Názory

Asertivní advokacie

  • 5. 11. 2020

Psát do Bulletinu advokacie o advokátním vzdělávání je jako nosit sovy do Atén nebo vodu do řek. Všichni advokáti i koncipienti ho čtou, a kdo chce poskytovat právní pomoc…

Soud není správné místo pro řešení rozpadu rodiny a advokát není rodinný poradce

  • 11. 10. 2020

Advokátka Mgr. Komedová Pavlína, LL.M., a psycholožka Mgr. Halfarová Kateřina, LL.M., nabídly Unii rodinných advokátů k uveřejnění článek nazvaný Soud není správní místo pro…

Chtějí rodiče skutečně střídavou či vlastní výlučnou péči

  • 28. 9. 2020

Hitem opatrovnických sporů v péči o děti je střídavá péče. Ústavním soudem je považována za nejlepší a jedinou vhodnou., pokud rodiče opravdu nejsou omezeni nějakou významnou…

Rodinné právo se online dělat nedá

  • 31. 8. 2020

Advokátní kolegyně nás upozornila na reklamu mladého pražského kolegy, kterou má na svých webových stránkách. Specializuje se na rodinné právo a své služby za velmi nízké ceny…

Jak se rodí samoživitelka

  • 3. 7. 2020

Problémy samoživitelek vyskakují ze všech médií a sociálních sítí. Počty neplatičů, exekuce z platu, důsledky koronavirové krize. Převažuje jednostranný pohled na matky s…