Advokátní vyjednávání

přidáno: 7. 10. 2019 4:40, autor: Oldřich Navrátil

Vyjednávání patří mezi nezbytné advokátní kompetence, proto Unie rodinných advokátů uspořádala 4. října 2019 workshop nazvaný Advokátní vyjednávání, jehož vedení se zhostil odborník na slovo vzatý – Ing. Vladimír Nálevka ze společnosti Interquality.

Jaké byly nejzajímavější závěry a poznatky? Sympatie a antipatie zásadně ovlivňují vyjednávání, stejně jako čas. Aby bylo vyjednávání úspěšné, musí obě strany mít a chtít něco nabídnout. Míra spokojenosti s výslednou dohodu nesouvisí s dosaženým výsledkem, protože mnohem důležitější jsou pocity a atmosféra. Ve vyjednávání nejde o pravdu, čímž se liší od přesvědčování, ale o dohodu. Stejné zadání tak může v konečném výsledku generovat zcela odlišné výsledky.

Nejzajímavějším tématem byly emoce, krizové vyjednávání a problematičtí kolegové zastupující druhou stranu. Proběhlý workshop byl součástí cyklu Hojivá advokacie a v příštím roce bude spolupráce Ing. Nálevky a Unie rodinných advokátů dále pokračovat. 

(viz Advokátní deník včetně fotografie) https://advokatnidenik.cz/2019/10/07/rodinni-advokati-se-ucili-vyjednavat-na-workshopu-z-cyklu-hojiva-advokacie/

Nezletilé dítě aneb 30 let Úmluvy o právech dítěte

přidáno: 8. 9. 2019 2:14, autor: Oldřich Navrátil

Ve středu 5. 9. 2019 proběhl v Paláci Dunaj workshop Nezletilé dítě, který spolupořádala ČAK, Unie rodinných advokátů a Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců. Akci navštívilo osm desítek advokátů a soudců. Podrobnou reportáž o jednotlivých diskutujících přinesl Advokátní deník a najdete ji zde: https://advokatnidenik.cz/2019/09/06/nezletile-dite-bylo-tematem-workshopu-k-30-vyroci-umluvy-o-pravech-ditete/

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 8/2019 k novému překladu Istanbulské úmluvy

přidáno: 5. 9. 2019 4:21, autor: Oldřich Navrátil

Prezidium unie se seznámilo s novým korektním překladem Istanbulské úmluvy a setrvává na svých původních odmítavých stanoviscích ze dne 25. 5. 2018 a 16. 10. 2018. Jejich podstatou je konstatování, že český právní řád dostatečně chrání všechny druhy obětí před násilím, resp. náš právní řád má pro ochranu již dnes odpovídající nástroje, navíc chování nelze zakázat právní normou. Istanbulská úmluva je navíc postavena na mylném konceptu genderové teorie, opomíjí příčiny nevhodného mužského, ale i ženského chování a nepracuje s psychologicky odpovídajícím předcházením násilí, které tkví v edukaci celé společnosti, nikoliv jen násilníků, ale i obětí, a ve znalosti a způsobech řešení partnerských vztahů a jejich konfliktů, které jsou příčinami partnerských krizí a v konečném důsledku vedou i k domácímu násilí mezi partnery. S ohledem na tyto důvody považuje URA ratifikaci úmluvy za nadbytečnou. 

 22. srpna 2019

Vědecká konference Mediace 2019 Olomouc

přidáno: 20. 8. 2019 4:19, autor: Oldřich Navrátil

Ve spolupráci s Právnickou fakultou UP v Olomouci zveme naše členy i příznivce na V. mezinárodní vědeckou konferenci Mediace 2019, která proběhne ve dnech 12. - 13. září 2019 v Olomouci. Pozvánku, přihlášku i další podrobnosti najdete zde: https://www.pf.upol.cz/mediace/

Mezinárodní Kongres Kolaborativně-dialogické praxe

přidáno: 8. 8. 2019 3:48, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů, z.s. podpořila IV. Mezinárodní Kongres Kolaborativně-dialogické praxe, konaný v Brně 27.-29.6.2019. Na kongres se sjelo přes 170 účastníků ze 33 zemí světa. Českým spoluorganizátorem kongresu byl spolek Narativ, z.s., který od roku 2011 organizuje pod záštitou Houston Galvaston Institute výcvik v kolaborativně-dialogické praxi MODI (Možnosti dialogu) v čele s psychologem Pavlem Nepustilem, Ph.D. Absolventi z dosavadních proběhlých 5ti běhů se podíleli i na vytváření nezapomenutelné atmosféry Kongresu. Pro zahraniční účastníky připravili poznávací „tours“ den před a den po ukončení Kongresu po Brně a jeho turistických zajímavostech. Potěšilo nás, že se mezi zvídavé návštěvníky připojila i Harlene Anderson, Ph.D. hlavní osobnost  kolaborativně-dialogického  přístupu, která měla na konferenci úvodní slovo. Její kniha Konverzace, jazyk a jejich možnosti byla přeložena do češtiny a slouží jako základní učebnice pro bližší seznámení s přístupem „Nevědění“ (Not-knowing position) v terapii. Závěrečné slovo patřilo Kennethu J. Gergenovi, Ph.D. zakladateli sociálního konstrukcionismu, ze kterého vycházejí postmoderní přístupy v terapii.

Českou republiku na konferenci reprezentovali vedle Pavla Nepustila z Narativu, také Leoš Zatloukal ze spolku Dalet, z.s. zaměřený na Solution Focus přístup s workshopem Tvořivá improvizace v terapeutické konverzaci a rozvoj klientových zdrojů, dále Lucie Hornová a Jana Adámková, soukromá psychologická ambulance z Rychnova nad Kněžnou, s workshopem Dialogická koterapie. Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. nabídl dva workshopy. JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. představila činnost Centra Sv. Bazila – pomoc lidem, kteří se rozhodli se léčit ze závislostí a potřebují po propuštění z ústavní léčby odbornou pomoc jako podpůrnou složku ambulantní léčby. JUDr. Eva Vaňková, Ph.D. si přizvala ke spolupráci sociální pedagožku Mgr. Milenu Mikulkovou, autorku „židličkové metody“, kterou pomáhá rozvádějícím se párům pochopit, co prožívají jejich děti při rozvodu. Účastnice z Chile  ocenila metodu slovy, že „je to něco, co deset hledala – názorné a prosté“.

Po celou dobu Kongresu měli účastníci možnost prohlížet si 16 posterových prezentací o práci jednotlivých zahraničních center kolaborativního přístupu z celého světa. Největší zastoupení měla čínská delegace, dále Tchaiwan, Brazilie, Chile, Španělsko, Portugalsko, USA a Holandsko.

Vedle dialogického prostoru nabízeného s nejznámějšími osobnostmi (Harlene Anderson, Ph.D. Mary M. Gergen, Ph.D. a Ann Cunliffe, Ph.D.) byly zařazeno až 11 souběžných workshopů vedených účastníky z Norska, Belgie, Chile, Argentiny, Brazilie, USA, Mexika, Číny, Paraguaye, Perú, PuertoRica, Israele, Švédska, Chorvatska, Singapuru, Německa, Řecka, Holandska, Kanady, Itálie, Slovinska, Kolumbie, Taiwanu, Dánska, Finska, Velké Británie, Austrálie, Japonska, Hong Kongu, Portugalska i z České republiky.

Úvodní večer kongresu byl věnován místní tradici jak v jídle, tak v hudbě. Vystoupila cimbálová Horňácká muzika, na kterou čeští účastníci zatančili pro zahraniční hosty tradiční valčík, polku i čardáš. Potěšilo nás, že ani japonští či brazilští hosté se nezalekli a přidali se k nám do kola. Závěrečný večer patřil v brněnském Kabinetu múz jazovému seskupení Jazz Trio se zpěvačkou Martinou Trchovou, vítězkou ocenění Anděl 2016.

Účastníci Kongresu nešetřili superlativy při závěrečném vyhodnocení nad skvělou přátelskou atmosférou v průběhu celého kongresu, ochotným přístupem všech organizátorů i duchem spolupracujícího přístupu, který mnohé nabil novou energií a chutí pokračovat ve své práci v započaté cestě. Jsme hrdí, že jsme mohli přispět svou osobní účastí ke zdaru této akce. V. kolaborativní kongres je plánován na červen 2021 do Mexika.

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D., členka prezidia Unie rodinných advokátů, z.s. a ředitelka ESI, o.p.s.

Nezletilé dítě

přidáno: 28. 6. 2019 5:18, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů ve spolupráci s Českou advokátní komorou a Spolkem rodinně právních a opatrovnických soudců pořádá ve středu 4. září 2019 polodenní workshop nazvaný Nezletilé dítě aneb 30. výročí Úmluvy o právech dítěte. Workshop je určen pro advokáty, opatrovnické soudce, mediátory a další odborníky, kteří se profesně zabývají rodinou. Diskusi povedou prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, předsedkyně Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců Libuše Kantůrková, ústavní soudce Tomáš Lichovník, ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Zdeněk Kapitán a emeritní děkanka Právnické fakulty UP v Olomouci Milana Hrušáková. Účast na této akci je pro přihlášené účastníky zdarma. Bližší podrobnosti a přihlášku najdete zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20644&tmplid=15

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 7/2019 k návrhu zákona o zálohovaném výživném

přidáno: 18. 6. 2019 3:50, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů považuje návrh zákona o zálohovaném výživném, rozeslaném Ministerstvem práce a sociálních věcí do připomínkového řízení, za nesystémové řešení, které je ve skutečnosti zastřenou sociální dávkou, odnímá osobní odpovědnost z povinných a naopak přenáší jejich vyživovací povinnost na stát, resp. na daňové poplatníky, oslabuje osobní odpovědnost a svádí ke zneužívání a obcházení. Unie se obává, že vymáhání dlužného výživného státem po neplatičích se posléze ukáže nejen neefektivní (návratnost je v důvodové zprávě odhadovaná na max. 10 %), navíc zatíží stát (daňové poplatníky) dodatečnými výdaji na personál, neúčelné exekuční řízení a náklady exekutora.

12. června 2019

Právník roku

přidáno: 12. 6. 2019 4:32, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů se stala hrdým partnerem celojustiční soutěže Právník roku 2019 s právem nominovat svého kandidáta v oboru rodinné právo. Návrhy a podněty na významné osobnosti českého rodinného práva, které si toto ocenění zaslouží, mohou členové i nečlenové unie adresovat členům prezidia. Podrobnosti o soutěži /Právník roku najdete zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20578

 

Etika a odpovědnost v právnickém stavu

přidáno: 31. 5. 2019 6:01, autor: Oldřich Navrátil

Dne 31. května 2019 se v historických prostorách pražského Karolina uskutečnil kulatý stůl Etika a odpovědnost v právnickém stavu. Šlo o čtvrtou diskusi o etice, zařazenou do projektu Stálé konference českého práva, jehož je Unie rodinných advokátů hrdým partnerem. Diskusi moderoval zakladatel projektu JUDr. Karel Havlíček, který si pro úvodní slovo vybral předsedu Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského. Úvodní řečník ve svém vystoupení konstatoval rozpor mezi pozitivním právem a pocitem nespravedlnosti, který občas sdílí veřejnost,která plyne z odlišnosti přirozeného a pozitivního práva. Varoval také před zaměňováním pojmu "veřejnost" a většina společnosti. Kroky, které jsou na pomezí legality a legitimity, nazval alegalitou. Člen představenstva ČAK JUDr. Michal Žižlavský upozornil na rostoucí množinu virtuálního práva. Soudce Nejvyššího správního soudu v návaznosti na čerstvý judikát svého senátu podotkl, že současné západní státy nejsou demokratické, ale polyarchické, že v nich rozhodují různé skupiny nejhlasitějších (média, sociální sítě, soudy). Soudy podle něj někdy musejí počkat, kam a jak se vyvinou změny ve společnosti, neměly by společenské změny předbíhat. Senát se tak ve svém rozhodnutí postavil proti rozsudku ESLP. Ve druhé části diskuse vystoupili autoři komentáře Etický kodex advokáta JUDr. Tomáš Sokol a JUDr. Daniela Kovářová. Pohovořili o pohledu Komory na advokátní kární provinění a pokusili se definovat pojem "oprávněný zájem klienta".

Rozvody u notáře? Odmítnout!

přidáno: 25. 4. 2019 1:12, autor: Oldřich Navrátil

Prezidium Unie rodinných advokátů na svém zasedání dne 25. 4. 2019 přijalo negativní stanovisko k návrhu Ministerstva spravedlnosti přesunout na notáře sepis opatrovnických dohod a dohod o majetkovém vypořádání. Plné znění stanoviska najdete zde:

1-10 of 39