Mezinárodní Kongres Kolaborativně-dialogické praxe

přidáno: 8. 8. 2019 3:48, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů, z.s. podpořila IV. Mezinárodní Kongres Kolaborativně-dialogické praxe, konaný v Brně 27.-29.6.2019. Na kongres se sjelo přes 170 účastníků ze 33 zemí světa. Českým spoluorganizátorem kongresu byl spolek Narativ, z.s., který od roku 2011 organizuje pod záštitou Houston Galvaston Institute výcvik v kolaborativně-dialogické praxi MODI (Možnosti dialogu) v čele s psychologem Pavlem Nepustilem, Ph.D. Absolventi z dosavadních proběhlých 5ti běhů se podíleli i na vytváření nezapomenutelné atmosféry Kongresu. Pro zahraniční účastníky připravili poznávací „tours“ den před a den po ukončení Kongresu po Brně a jeho turistických zajímavostech. Potěšilo nás, že se mezi zvídavé návštěvníky připojila i Harlene Anderson, Ph.D. hlavní osobnost  kolaborativně-dialogického  přístupu, která měla na konferenci úvodní slovo. Její kniha Konverzace, jazyk a jejich možnosti byla přeložena do češtiny a slouží jako základní učebnice pro bližší seznámení s přístupem „Nevědění“ (Not-knowing position) v terapii. Závěrečné slovo patřilo Kennethu J. Gergenovi, Ph.D. zakladateli sociálního konstrukcionismu, ze kterého vycházejí postmoderní přístupy v terapii.

Českou republiku na konferenci reprezentovali vedle Pavla Nepustila z Narativu, také Leoš Zatloukal ze spolku Dalet, z.s. zaměřený na Solution Focus přístup s workshopem Tvořivá improvizace v terapeutické konverzaci a rozvoj klientových zdrojů, dále Lucie Hornová a Jana Adámková, soukromá psychologická ambulance z Rychnova nad Kněžnou, s workshopem Dialogická koterapie. Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. nabídl dva workshopy. JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. představila činnost Centra Sv. Bazila – pomoc lidem, kteří se rozhodli se léčit ze závislostí a potřebují po propuštění z ústavní léčby odbornou pomoc jako podpůrnou složku ambulantní léčby. JUDr. Eva Vaňková, Ph.D. si přizvala ke spolupráci sociální pedagožku Mgr. Milenu Mikulkovou, autorku „židličkové metody“, kterou pomáhá rozvádějícím se párům pochopit, co prožívají jejich děti při rozvodu. Účastnice z Chile  ocenila metodu slovy, že „je to něco, co deset hledala – názorné a prosté“.

Po celou dobu Kongresu měli účastníci možnost prohlížet si 16 posterových prezentací o práci jednotlivých zahraničních center kolaborativního přístupu z celého světa. Největší zastoupení měla čínská delegace, dále Tchaiwan, Brazilie, Chile, Španělsko, Portugalsko, USA a Holandsko.

Vedle dialogického prostoru nabízeného s nejznámějšími osobnostmi (Harlene Anderson, Ph.D. Mary M. Gergen, Ph.D. a Ann Cunliffe, Ph.D.) byly zařazeno až 11 souběžných workshopů vedených účastníky z Norska, Belgie, Chile, Argentiny, Brazilie, USA, Mexika, Číny, Paraguaye, Perú, PuertoRica, Israele, Švédska, Chorvatska, Singapuru, Německa, Řecka, Holandska, Kanady, Itálie, Slovinska, Kolumbie, Taiwanu, Dánska, Finska, Velké Británie, Austrálie, Japonska, Hong Kongu, Portugalska i z České republiky.

Úvodní večer kongresu byl věnován místní tradici jak v jídle, tak v hudbě. Vystoupila cimbálová Horňácká muzika, na kterou čeští účastníci zatančili pro zahraniční hosty tradiční valčík, polku i čardáš. Potěšilo nás, že ani japonští či brazilští hosté se nezalekli a přidali se k nám do kola. Závěrečný večer patřil v brněnském Kabinetu múz jazovému seskupení Jazz Trio se zpěvačkou Martinou Trchovou, vítězkou ocenění Anděl 2016.

Účastníci Kongresu nešetřili superlativy při závěrečném vyhodnocení nad skvělou přátelskou atmosférou v průběhu celého kongresu, ochotným přístupem všech organizátorů i duchem spolupracujícího přístupu, který mnohé nabil novou energií a chutí pokračovat ve své práci v započaté cestě. Jsme hrdí, že jsme mohli přispět svou osobní účastí ke zdaru této akce. V. kolaborativní kongres je plánován na červen 2021 do Mexika.

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D., členka prezidia Unie rodinných advokátů, z.s. a ředitelka ESI, o.p.s.

Nezletilé dítě

přidáno: 28. 6. 2019 5:18, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů ve spolupráci s Českou advokátní komorou a Spolkem rodinně právních a opatrovnických soudců pořádá ve středu 4. září 2019 polodenní workshop nazvaný Nezletilé dítě aneb 30. výročí Úmluvy o právech dítěte. Workshop je určen pro advokáty, opatrovnické soudce, mediátory a další odborníky, kteří se profesně zabývají rodinou. Diskusi povedou prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, předsedkyně Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců Libuše Kantůrková, ústavní soudce Tomáš Lichovník, ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Zdeněk Kapitán a emeritní děkanka Právnické fakulty UP v Olomouci Milana Hrušáková. Účast na této akci je pro přihlášené účastníky zdarma. Bližší podrobnosti a přihlášku najdete zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20644&tmplid=15

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 7/2019 k návrhu zákona o zálohovaném výživném

přidáno: 18. 6. 2019 3:50, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů považuje návrh zákona o zálohovaném výživném, rozeslaném Ministerstvem práce a sociálních věcí do připomínkového řízení, za nesystémové řešení, které je ve skutečnosti zastřenou sociální dávkou, odnímá osobní odpovědnost z povinných a naopak přenáší jejich vyživovací povinnost na stát, resp. na daňové poplatníky, oslabuje osobní odpovědnost a svádí ke zneužívání a obcházení. Unie se obává, že vymáhání dlužného výživného státem po neplatičích se posléze ukáže nejen neefektivní (návratnost je v důvodové zprávě odhadovaná na max. 10 %), navíc zatíží stát (daňové poplatníky) dodatečnými výdaji na personál, neúčelné exekuční řízení a náklady exekutora.

12. června 2019

Právník roku

přidáno: 12. 6. 2019 4:32, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů se stala hrdým partnerem celojustiční soutěže Právník roku 2019 s právem nominovat svého kandidáta v oboru rodinné právo. Návrhy a podněty na významné osobnosti českého rodinného práva, které si toto ocenění zaslouží, mohou členové i nečlenové unie adresovat členům prezidia. Podrobnosti o soutěži /Právník roku najdete zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20578

 

Etika a odpovědnost v právnickém stavu

přidáno: 31. 5. 2019 6:01, autor: Oldřich Navrátil

Dne 31. května 2019 se v historických prostorách pražského Karolina uskutečnil kulatý stůl Etika a odpovědnost v právnickém stavu. Šlo o čtvrtou diskusi o etice, zařazenou do projektu Stálé konference českého práva, jehož je Unie rodinných advokátů hrdým partnerem. Diskusi moderoval zakladatel projektu JUDr. Karel Havlíček, který si pro úvodní slovo vybral předsedu Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského. Úvodní řečník ve svém vystoupení konstatoval rozpor mezi pozitivním právem a pocitem nespravedlnosti, který občas sdílí veřejnost,která plyne z odlišnosti přirozeného a pozitivního práva. Varoval také před zaměňováním pojmu "veřejnost" a většina společnosti. Kroky, které jsou na pomezí legality a legitimity, nazval alegalitou. Člen představenstva ČAK JUDr. Michal Žižlavský upozornil na rostoucí množinu virtuálního práva. Soudce Nejvyššího správního soudu v návaznosti na čerstvý judikát svého senátu podotkl, že současné západní státy nejsou demokratické, ale polyarchické, že v nich rozhodují různé skupiny nejhlasitějších (média, sociální sítě, soudy). Soudy podle něj někdy musejí počkat, kam a jak se vyvinou změny ve společnosti, neměly by společenské změny předbíhat. Senát se tak ve svém rozhodnutí postavil proti rozsudku ESLP. Ve druhé části diskuse vystoupili autoři komentáře Etický kodex advokáta JUDr. Tomáš Sokol a JUDr. Daniela Kovářová. Pohovořili o pohledu Komory na advokátní kární provinění a pokusili se definovat pojem "oprávněný zájem klienta".

Rozvody u notáře? Odmítnout!

přidáno: 25. 4. 2019 1:12, autor: Oldřich Navrátil

Prezidium Unie rodinných advokátů na svém zasedání dne 25. 4. 2019 přijalo negativní stanovisko k návrhu Ministerstva spravedlnosti přesunout na notáře sepis opatrovnických dohod a dohod o majetkovém vypořádání. Plné znění stanoviska najdete zde:

Rodina v právu a bezpráví

přidáno: 24. 3. 2019 0:38, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 24. 3. 2019 0:40 ]

Dne 14. března 2019 proběhla konference Rodina v právu a bezpráví, kterou uspořádala Unie rodinných advokátů ve spolupráci s Českou advokátní komorou a společností epravo.cz. Podrobnou informaci z celé akce, kterou navštívilo více než osm desítek účastníků, včetně fotografií hlavních řečníků přinesl Bulletin advokacie a najdete ji zde: http://www.bulletin-advokacie.cz/rodinne-pravo-se-meni-ale-lasku-peci-a-zajem-rodicu-nikdy-nevysoudi?fbclid=IwAR3acapSwxxXP6Dgu3h3caMx9RVVxfEF8phws2fn2HUSli9-SAMsdDaUxzg
Úspěšnou akci budeme docela jistě příští rok opakovat!

Členské příspěvky za rok 2019

přidáno: 1. 3. 2019 4:34, autor: Oldřich Navrátil

Členské příspěvky za členství v Unii rodinných advokátů pro rok 2019 se hradí bezhotovostním převodem na účet unie č. 115-5911970297/0100, popř. je lze složit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky přímo na účet nebo zasláním složenky na poště. 

 Jako variabilní symbol použijte rok, za který platíte (2019), a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Výše členských příspěvků činí 3000 Kč pro řádné členy (aktivní advokáty) a 2000 Kč pro oborové členy. Splatnost příspěvku je do 28. února 2019, řádné členství je však vázáno na zaplacení členského poplatku za příslušný rok, proto žádáme o úhradu příspěvku co nejdříve.

Pokud jste dosud neuhradili, učiňte tak obratem!

Trestné činy v rodině

přidáno: 1. 3. 2019 4:07, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 1. 3. 2019 4:09 ]

V úterý 26. února 2019 proběhl v Praze v Paláci Dunaj workshop nazvaný Trestné činy v rodině, který uspořádala Česká advokátní komora, Unie rodinných advokátů a Unie obhájců ČR. Akce byla během týdne naplněna a desítky zájemců se na ni nedostaly, přesto ČAK akci přesunula do auly pro 100 osob. Workshop moderovala prezidentka URA Daniela Kovářová, s diskusními příspěvky vystoupili člen prezidia Unie obhájců ČR Václav Vlk, předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, místopředseda Vrchního soudu v Praze Jan Sváček, člen prezidia URA Kryštof Janek, advokátka a členka Unie obhájců ČR Katarzyna Krzysztyniak a Věra Šípalová z Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích. Podobnou zprávu o akci najdete zde: http://www.bulletin-advokacie.cz/co-resi-trestne-ciny-v-rodine

Národní týden manželství

přidáno: 10. 2. 2019 12:14, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů se připojuje k Národnímu týdnu manželství, který probíhá od 11. do 17. února 2019, protože považuje manželství za základ státu, stabilizační prvek rodiny a tradiční instituci, v níž její členové nalézají klid, podporu, pomoc, dobré vztahy a spolupráci.

Letošní ročník Národního týdne manželství nese podtitul „Zabijáci manželství“. Unie rodinných advokátů největší zabijáky manželství spatřuje ve lhostejnosti, v nedostatku empatie, v neochotě pracovat na manželských vztazích, v sobectví, touze po majetku a v lehkomyslnosti při uzavírání a opouštění mezilidských vztahů.

Unie rodinných advokátů podporuje manželství jako trvalý a státem posvěcený svazek muže a ženy plný vzájemné úcty a respektu, primárně určený k založený rodiny, výchově dětí a podpoře rodinných vztahů. Odsuzuje pokusy snižovat roli a význam manželství v dnešní době a vítá rostoucí počet uzavřených sňatků v loňském roce i pozitivní prorodinné tendence. Pevně věří, že pojem „manželství“ zůstane i do budoucna zachován pro označení svazku jednoho muže a jedné ženy, neboť takto jej také od nepaměti vnímá většinová společnost a změnu obsahu pojmu nelze nařídit shora, schválením zákona ani akcemi aktivistů.

 

1-10 of 35