Workshop Právní konflikt v rodině

přidáno: 21. 2. 2018 22:19, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů ve spolupráci s dalšími subjekty zve své členy i další zájemce na workshop Právní konflikt v rodině, který proběhne ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 9,30 do 14 hodin ve vzdělávacím středisku České advokátní komory v Praze v Paláci Dunaj. Diskusi vedou prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, ústavní soudce Tomáš Lichovník, předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Marek Benda, emeritní děkanka Právnické fakulty v Olomouci Milana Hrušáková, místopředseda Okresního soudu v Novém Jičíně Vladimír Polák a kněz Max Kašparů. Přijďte se zapojit do diskuse o tom, zda a jak lze střety v rodině řešit právem. 
Účastnický poplatek činí 950 Kč, pro členy URA jen 650 Kč. Pozvánka s přihláškou ke stažení viz příloha níže.

Sympozium Právní aspekty kampaně Me Too

přidáno: 21. 2. 2018 22:12, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 21. 2. 2018 22:12 ]

Chcete vědět, co si o kampani MeToo myslí právníci a další významné osobnosti, jako například ústavní soudce Tomáš Lichovník, prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, sexuolog Radim Uzel, emeritní soudce Stanislav Balík, místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala, olympijská vítězka Kateřina Neumannová, psycholožka Laura Janáčková, egyptolog Miroslav Bárta nebo sociolog Petr Hampl? Přihlaste se na sympozium nazvané Právní aspekty kampaně MeToo, které proběhne v pátek 16. března 2018 od 9-13 hodin do Vlasteneckého sálu pražského Karolina. Účastnický poplatek činí 600 Kč, Pozvánka s přihláškou viz příloha.

Podporujeme manželství

přidáno: 11. 2. 2018 7:17, autor: Oldřich Navrátil

Tisková zpráva Unie rodinných advokátů k Národnímu týdnu manželství

Letošní Národní týden manželství, který probíhá od 12. do 18. 2 2018, nese podtitul Manželství není jen kus papíru. S touto větou naprosto souhlasíme, podporují ji totiž i objektivní důkazy: lidé žijící v manželství jsou zdravější, spokojenější, dožívají se vyššího věku, lépe a kvalitněji se starají o seniory, zůstávají méně osamoceni a hodnotí svůj život jako šťastnější a více uspokojivý.

Do manželství dnes paradoxně vstupují movitější a vzdělanější páry, zatímco sociálně slabé skupiny a matky – samoživitelky zůstávají bez jeho ochranných křídel. Možná je dnešním stavem vinno i právo – zbytnělá úprava manželství snoubence (a zejména muže) od vstupu do manželství spíše odrazuje, a stát, který rodiče – samoživitele daňově a sociálně zvýhodňuje. Častým argumentem proti manželství bývá společná odpovědnost manželů za dluhy, neustálé změny právní úpravy však zjevně zlepšení nepřinášejí. Škoda, že není možno vrátit se k zákonu o rodině, který byl jednoduchý a přehledný. A snad i nastal čas zavést institut nesezdaných dvojic, žijících spolu déle než pět a majících nezletilé děti. Anebo by stát měl změnit svou politiku a manželství jako základ státu jednoznačně upřednostnit: daňově, v otázce bytové či jinými výhodami, aby podpořil ochotu mladých do manželství a v rozumném věku vstupovat.

Manželství vždycky bylo a stále je ochrannou institucí pro slabší článek, nejvíce tedy svědčí ženě, která pečuje o malé děti. Bez dětí by ovšem lidský rod nemohl existovat, což by si měli pánové uvědomovat. „Z průzkumu, který jsem provedla ve spolupráci s časopisem Rodinné listy, vyplývá, že mladé ženy a dívky všech sociálních skupin stále o manželství sní. Politicky korektní doba je však nutí, aby veřejně prohlašovaly, že ke štěstí onen papír nepotřebují,“ říká prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová. A tak se obě pohlaví přizpůsobila a optiku ekonomické výhodnosti vidí jako jediné kritérium, kterým manželství posuzují. Toto hodnocení je však nesprávné, neúplné a zavádějící.

Unie rodinných advokátů proto podporuje manželství, odmítá jeho kritiku jako jednostranné posouzení ekonomické výhodnosti a doporučuje dvojicím, aby navzdory stávajícímu společenskému trendu do manželství vstupovaly. Emocionální a vztahový dopad instituce manželství na manžele je totiž s tím ekonomickým neměřitelný. 

Unie rodinných advokátů přijala první členy

přidáno: 1. 2. 2018 6:02, autor: Oldřich Navrátil

Prezidium URA zaznamenalo od počátku ledna masivní zájem advokátů o členství v novém spolku. Obdrželo sedm desítek vyplněných přihlášek zájemců o členství z řad advokátů a další desítky dotazů na členství, zapojení či fungování advokátů v unii. Konstatovalo, že unie vznikla v pravý čas a že naplnila poptávku advokátů po sdružování a výměně zkušeností o rodinném právu. Prezidium URA na svém zasedání dne 31. 1. 2018 odsouhlasilo 33 řádných členů a 6 odborníků ze souvisejících a multioborových oblastí,  schválilo plán činnost unie na letošní rok a vyslovilo zájem o úzkou spolupráci se sekcí pro rodinné právo ČAK, sekcí ADR ČAK a se Spolkem rodinně právních a opatrovnických soudců. 
1. 2. 2018

Unie rodinných advokátů je na webu

přidáno: 16. 1. 2018 1:50, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů zaznamenala od svého vzniku na počátku roku obrovský zájem o členství. Do jejích řad se hlásí desítky členů z řad advokátů i dalších odborníků, kteří se profesně zabývají rodinou. V těchto dnech Unie rodinných advokátů spustila webové stránky na serveru www.uracr.cz, na kterých najdou zájemci o členství, veřejnost i média všechny potřebné informace, stanovy i přihlášky pro řádné i oborové členy.

Unie rodinných advokátů bude na svých stránkách zveřejňovat názory a stanoviska k otázkám rodiny i pozvánky na akce, které uspořádá. Nejbližší plánovanou akcí je sympozium Rodina a její právní problémy, jež proběhne v sídle ČAK v Praze v Paláci Dunaj ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 9,30 hodin. Pozvánku na sympozium zveřejníme počátkem února.

Náměty pro další činnost, připomínky a dotazy lze adresovat k rukám vedení unie.

Tisková zpráva viz příloha

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 1/2018 ke zjišťování názoru dítěte

přidáno: 13. 1. 2018 23:11, autor: Daniela Kovářová   [ Aktualizováno 14. 1. 2018 23:05 uživatelem Oldřich Navrátil ]

Ve sporech rodičů o nezletilé dítě poskytují české právní normy dítěti právo vyslovit svůj názor a vyjádřit se problému, o který jeho rodiče vedou spor. Stále však existují soudy (a bohužel i rodiče), kteří toto právo nezletilého nerespektují. Ti všichni by se měli použit z nálezu Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2017, dnes zveřejněného na webových stránkách soudu pod čj. II. ÚS 1931/17. Nález zavazuje obecné soudy, aby zjišťovaly stanovisko větších dětí nejen v běžném řízení, což soudy dnes již činí, ale aby tak činily i tehdy, rozhodují-li v průběhu několika dnů o navrženém předběžném opatření. Za dítě schopné se vyjádřit se přitom běžně považuje dítě ve věku přibližně 12 let.

V posuzovaném případě matka odvezla dvě děti (14 let a 2 roky) ze společného bydliště a přestěhovala se s nimi jinam. Otec pět týdnů poté požádal soud o úpravu výchovy a do doby skončení řízení navrhl, aby soud vydal předběžné opatření a styk s dětmi upravil. Obecné soudy se věcí zabývaly a styk upravily standardním způsobem (víkend co 14 dní a v dalším týdnu 2 dny), staršího syna však vyslechly až v průběhu dalšího soudního řízení, nikoliv před rozhodnutím o vydání předběžného patření.

Závěr: Unie rodinných advokátů podporuje nález Ústavního soudu, podle něhož obecné soudy nemají ani ve věcech předběžného opatření rozhodovat jednostranně pouze na základě podaného návrhu, ale mají samy, byť v krátké časové lhůtě, ověřit tvrzené skutečnosti a zajistit stanovisko starších dětí. Unie by uvítala vyšší míru právního vědomí rodičů. Koncepce rodičovské odpovědnosti dnes žádnému z rodičů neumožňuje, aby bez souhlasu druhého rodiče a bez projednání s ním, či dokonce proti jeho vůli o společném nezletilém dítěti rozhodoval, u starších dětí tak činil bez souhlasu také tohoto dítěte. Oba rodiče jsou rodičovstvím natolik provázáni, že je tato povinnosti musí vést ke značné opatrnosti a ke snaze vyjednat s druhým rodičem dohodu, pro všechny účastníky přijatelnou.

Unie rodinných advokátů vyzývá soudy, advokáty, opatrovníky a všechny ostatní instituce, aby v rodičích potlačovali jednostranná, mstivá a protiprávní řešení, jimiž jeden rodič bez dohody zamezí druhému rodiči podílet se na výchově dítěte a nezletilé dítě o tohoto rodiče připraví.

V Praze dne 11. ledna 2018

 

Vznikla Unie rodinných advokátů

přidáno: 13. 1. 2018 8:37, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 14. 1. 2018 23:06 ]

Rodina je nejdůležitější socioekonomická jednotka, která ovlivňuje člověka od narození po celý život. Proto bychom měli rodinu všemi prostředky chránit a podporovat, nikoliv narušovat. Z těchto důvodů založilo před Vánocemi sedm advokátů Unii rodinných advokátů jako profesní spolek, který je v prvních lednových dnech nového roku zapisován do obchodního rejstříku.

„Jedním z omylů současné doby jsou pokusy o státní regulaci rodiny a naivní představa, že větší počet paragrafů a rodinných povinností rodinu vylepší,“ říká prezidentka nově vzniklé unie, známá advokátka JUDr. Daniela Kovářová. „Představa je to stejně hloupá jako iluze, že lze pomocí práva vysoudit lásku, úctu nebo pomoc člena rodiny. Unie rodinných advokátů vznikla právě proto, aby tyto omyly vysvětlovala veřejnosti a aby vychovávala členy rodiny i rodinné advokáty ke smírnému řešení sporů.“ Viceprezidenty spolku se stali emeritní ústavní soudce JUDr. Jiří Nykodým a mediátorka JUDr. Anna Márová. Mezi zakladateli se objevují jména dalších známých advokátů z celé republiky: JUDr. Marie Cilínková a Mgr. Kryštof Janek z Prahy, JUDr. Julie Šindelářová z Plzně nebo JUDr. Eva Vaňková z Vysokého Mýta. Unie v brzké době spustí vlastní webové stránky a do svých řad již nyní vítá nové členy, kteří sdílejí stejný pohled na svět. Bližší informace, přihlášku i stanovy lze získat u Daniely Kovářové na tel. č. 602 414 550 nebo na e-mailové adrese: kovarova@akkovarova.cz. Unie rodinných advokátů bude pro své členy pořádat workshopy, školení, diskusní setkání a pro veřejnost bude komentovat aktuální otázky a soudní judikaturu.

Unie úzce spolupracuje s Českou advokátní komorou a s její nově ustavenou Sekcí pro rodinné právo. Považuje za nezastupitelnou úlohu advokáta v rodinných a opatrovnických sporech, proto se chce zapojit i do debaty o nově se rodícím civilním soudním řádu.

„Agenda rodinného práva vyžaduje specializovaného advokáta jako každé jiné právní odvětví; na rozdíl od nich však vedle znalosti práva vyžaduje, aby se rodinný advokát orientoval také v psychologii, v problematice nezletilých dětí, v mediaci, ve vyjednávání a v dalších nadstavbových oblastech,“ říká prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová. „Naše unie jednoznačně podporuje specializaci advokátů i soudců,“ dodává viceprezidentka Anna Márová. „Většina advokátů ví, že dnešní dohoda je pro klienta vždy lepší než zítřejší sebevýhodnější rozsudek,“ doplňuje další viceprezident Jiří Nykodým. „Za ideální rodinu považujeme manžele – muže a ženu a jejich děti. Jsme přesvědčeni, že takovou rodinu je třeba podporovat a bránit před liberalizačními tendencemi, jež ji ve skutečnosti nahlodávají,“ shrnuje Daniela Kovářová.

Unie rodinných advokátů se také těší na spolupráci s Unií obhájců ČR a s podobně zaměřeným soudcovským Spolkem rodinně právních a opatrovnických soudců. Nejbližší veřejně přístupnou aktivitou nové unie bude workshop Rodina a její právní problémy, který ve spolupráci s Českou advokátní komorou a Stálou konferencí českého práva proběhne 19. dubna 2018.

V Praze dne 8. ledna 2018

Rodí se nová Unie

přidáno: 13. 1. 2018 8:37, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 14. 1. 2018 23:04 ]

Sedm advokátů - Marie Cilínková, Kryštof Janek, Daniela Kovářová, Anna Márová, Jiří Nykodým, Julie Šindelářová a Eva Vaňková, dnes podepsali zakládací listiny nové odorové advokátní unie - Unie rodinných advokátů. Unie bude sdružovat odborníky, kteří se věnují právu rodiny, podporovat tradiční rodinné uspořádání, podporovat mimosoudní řešení rodinných sporů a vzdělávat rodinné advokáty i veřejnost.
V Praze dne 6. prosince 2017

1-8 of 8