Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 7/2019 k návrhu zákona o zálohovaném výživném

přidáno: 18. 6. 2019 3:50, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů považuje návrh zákona o zálohovaném výživném, rozeslaném Ministerstvem práce a sociálních věcí do připomínkového řízení, za nesystémové řešení, které je ve skutečnosti zastřenou sociální dávkou, odnímá osobní odpovědnost z povinných a naopak přenáší jejich vyživovací povinnost na stát, resp. na daňové poplatníky, oslabuje osobní odpovědnost a svádí ke zneužívání a obcházení. Unie se obává, že vymáhání dlužného výživného státem po neplatičích se posléze ukáže nejen neefektivní (návratnost je v důvodové zprávě odhadovaná na max. 10 %), navíc zatíží stát (daňové poplatníky) dodatečnými výdaji na personál, neúčelné exekuční řízení a náklady exekutora.

12. června 2019

Právník roku

přidáno: 12. 6. 2019 4:32, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů se stala hrdým partnerem celojustiční soutěže Právník roku 2019 s právem nominovat svého kandidáta v oboru rodinné právo. Návrhy a podněty na významné osobnosti českého rodinného práva, které si toto ocenění zaslouží, mohou členové i nečlenové unie adresovat členům prezidia. Podrobnosti o soutěži /Právník roku najdete zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20578

 

Etika a odpovědnost v právnickém stavu

přidáno: 31. 5. 2019 6:01, autor: Oldřich Navrátil

Dne 31. května 2019 se v historických prostorách pražského Karolina uskutečnil kulatý stůl Etika a odpovědnost v právnickém stavu. Šlo o čtvrtou diskusi o etice, zařazenou do projektu Stálé konference českého práva, jehož je Unie rodinných advokátů hrdým partnerem. Diskusi moderoval zakladatel projektu JUDr. Karel Havlíček, který si pro úvodní slovo vybral předsedu Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského. Úvodní řečník ve svém vystoupení konstatoval rozpor mezi pozitivním právem a pocitem nespravedlnosti, který občas sdílí veřejnost,která plyne z odlišnosti přirozeného a pozitivního práva. Varoval také před zaměňováním pojmu "veřejnost" a většina společnosti. Kroky, které jsou na pomezí legality a legitimity, nazval alegalitou. Člen představenstva ČAK JUDr. Michal Žižlavský upozornil na rostoucí množinu virtuálního práva. Soudce Nejvyššího správního soudu v návaznosti na čerstvý judikát svého senátu podotkl, že současné západní státy nejsou demokratické, ale polyarchické, že v nich rozhodují různé skupiny nejhlasitějších (média, sociální sítě, soudy). Soudy podle něj někdy musejí počkat, kam a jak se vyvinou změny ve společnosti, neměly by společenské změny předbíhat. Senát se tak ve svém rozhodnutí postavil proti rozsudku ESLP. Ve druhé části diskuse vystoupili autoři komentáře Etický kodex advokáta JUDr. Tomáš Sokol a JUDr. Daniela Kovářová. Pohovořili o pohledu Komory na advokátní kární provinění a pokusili se definovat pojem "oprávněný zájem klienta".

Rozvody u notáře? Odmítnout!

přidáno: 25. 4. 2019 1:12, autor: Oldřich Navrátil

Prezidium Unie rodinných advokátů na svém zasedání dne 25. 4. 2019 přijalo negativní stanovisko k návrhu Ministerstva spravedlnosti přesunout na notáře sepis opatrovnických dohod a dohod o majetkovém vypořádání. Plné znění stanoviska najdete zde:

Rodina v právu a bezpráví

přidáno: 24. 3. 2019 0:38, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 24. 3. 2019 0:40 ]

Dne 14. března 2019 proběhla konference Rodina v právu a bezpráví, kterou uspořádala Unie rodinných advokátů ve spolupráci s Českou advokátní komorou a společností epravo.cz. Podrobnou informaci z celé akce, kterou navštívilo více než osm desítek účastníků, včetně fotografií hlavních řečníků přinesl Bulletin advokacie a najdete ji zde: http://www.bulletin-advokacie.cz/rodinne-pravo-se-meni-ale-lasku-peci-a-zajem-rodicu-nikdy-nevysoudi?fbclid=IwAR3acapSwxxXP6Dgu3h3caMx9RVVxfEF8phws2fn2HUSli9-SAMsdDaUxzg
Úspěšnou akci budeme docela jistě příští rok opakovat!

Členské příspěvky za rok 2019

přidáno: 1. 3. 2019 4:34, autor: Oldřich Navrátil

Členské příspěvky za členství v Unii rodinných advokátů pro rok 2019 se hradí bezhotovostním převodem na účet unie č. 115-5911970297/0100, popř. je lze složit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky přímo na účet nebo zasláním složenky na poště. 

 Jako variabilní symbol použijte rok, za který platíte (2019), a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Výše členských příspěvků činí 3000 Kč pro řádné členy (aktivní advokáty) a 2000 Kč pro oborové členy. Splatnost příspěvku je do 28. února 2019, řádné členství je však vázáno na zaplacení členského poplatku za příslušný rok, proto žádáme o úhradu příspěvku co nejdříve.

Pokud jste dosud neuhradili, učiňte tak obratem!

Trestné činy v rodině

přidáno: 1. 3. 2019 4:07, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 1. 3. 2019 4:09 ]

V úterý 26. února 2019 proběhl v Praze v Paláci Dunaj workshop nazvaný Trestné činy v rodině, který uspořádala Česká advokátní komora, Unie rodinných advokátů a Unie obhájců ČR. Akce byla během týdne naplněna a desítky zájemců se na ni nedostaly, přesto ČAK akci přesunula do auly pro 100 osob. Workshop moderovala prezidentka URA Daniela Kovářová, s diskusními příspěvky vystoupili člen prezidia Unie obhájců ČR Václav Vlk, předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, místopředseda Vrchního soudu v Praze Jan Sváček, člen prezidia URA Kryštof Janek, advokátka a členka Unie obhájců ČR Katarzyna Krzysztyniak a Věra Šípalová z Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích. Podobnou zprávu o akci najdete zde: http://www.bulletin-advokacie.cz/co-resi-trestne-ciny-v-rodine

Národní týden manželství

přidáno: 10. 2. 2019 12:14, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů se připojuje k Národnímu týdnu manželství, který probíhá od 11. do 17. února 2019, protože považuje manželství za základ státu, stabilizační prvek rodiny a tradiční instituci, v níž její členové nalézají klid, podporu, pomoc, dobré vztahy a spolupráci.

Letošní ročník Národního týdne manželství nese podtitul „Zabijáci manželství“. Unie rodinných advokátů největší zabijáky manželství spatřuje ve lhostejnosti, v nedostatku empatie, v neochotě pracovat na manželských vztazích, v sobectví, touze po majetku a v lehkomyslnosti při uzavírání a opouštění mezilidských vztahů.

Unie rodinných advokátů podporuje manželství jako trvalý a státem posvěcený svazek muže a ženy plný vzájemné úcty a respektu, primárně určený k založený rodiny, výchově dětí a podpoře rodinných vztahů. Odsuzuje pokusy snižovat roli a význam manželství v dnešní době a vítá rostoucí počet uzavřených sňatků v loňském roce i pozitivní prorodinné tendence. Pevně věří, že pojem „manželství“ zůstane i do budoucna zachován pro označení svazku jednoho muže a jedné ženy, neboť takto jej také od nepaměti vnímá většinová společnost a změnu obsahu pojmu nelze nařídit shora, schválením zákona ani akcemi aktivistů.

 

Workshop Trestné činy v rodině naplněn do posledního místa

přidáno: 8. 2. 2019 12:50, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 8. 2. 2019 12:54 ]

Na co sáhne Unie rodinných advokátů ve spolupráci s Českou advokátní komorou a Unií obhájců dohromady, to se nemůže nepovést. Společně jsme připravili workshop zaměřený na trestné činy v rodině, který proběhne 26.2.2019 (pozvánka a informace zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19906&tmplid=15).
A víte, že už dnes je "vyprodáno"? Účast totiž potvrdilo víc než 90 osob! Bude to určitě zdařilá akce a rádi vás o ní na našich webových stránkách budeme informovat.

Konference Rodina v právu a bezpráví

přidáno: 22. 1. 2019 8:57, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů se rozhodla založit v Praze tradici celostátních konferencí zaměřených na rodinné právo. Konference ponese název Rodina v právu a bezpráví a uskuteční se ve čtvrtek 14. března 2019 od 9-14,30 hodin v hotelu Grandior v Praze, Na Poříčí 42. Na této konferenci vystoupí například JUDr. Tomáš Lichovník, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Lubomír Ptáček nebo JUDr. Zdeněk Kapitán. Po skončení  konference bude následovat členská schůze naší unie. Bližší podrobnosti včetně programu a přihlášky  zde: https://www.epravo.cz/eshop/rodina-v-pravu-a-bezpravi-255.html.

1-10 of 33