Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 13/2021 k péči o dítě v uzavřených oblastech

přidáno: 18. 2. 2021 4:04, autor: Oldřich Navrátil

Dítě má právo na výchovu obou rodičů. Pokud by však mělo být předáváno ke styku či ke střídavé péči z oblasti nebo do oblasti s dočasně omezeným pohybem osob, pak doporučujeme rodičům po dobu uzávěry nahradit styk širší distanční formou (telefon, Skype, WhatsUp apod.). Ačkoliv by bylo možno najít právní opodstatnění pro předávání dítěte, Unie doporučuje rodičům neobracet se ihned na soud a nevymáhat výkon rozhodnutí, protože omezení péče o dítě druhým rodičem bude jen krátkodobé a omezení pohybu není samoúčelné. Účelem uzavření oblastí je účinně zabránit šíření nákazy, kterýžto celospolečenský zájem v danou chvíli přednost před individuálními právy dítěte a rodičů.

Věříme, že moudří rodiče nahradí výpadek osobní péče dohodou a umožněním co nejširšího distančního kontaktu, a k újmě dítěte tak nedojde.


18. února 2021

 

Národní týden manželství

přidáno: 6. 2. 2021 5:32, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 6. 2. 2021 5:33 ]

Unie rodinných advokátů podobně jako v předcházejících letech podporuje Národní týden manželství, který jako 15. ročník probíhá ve dnech od 8. do 14. února 2021.  

Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Kromě ČR se k iniciativě připojily další země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko, Polsko a USA.  Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.  

Dr. Vlk šéfem Českého helsinského výboru

přidáno: 2. 2. 2021 0:10, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů blahopřeje JUDr. Václavu Vlkovi, advokátu, členu Unie rodinných advokátů a členu prezidia Unie obhájců ke zvolení novým předsedou Českého helsinského výboru, vládní neziskové organizace pro lidská práva, a přeje mu hodně úspěchů ve všech jeho aktivitách.

Konference Rodina v právu a bezpráví - již III. ročník

přidáno: 30. 1. 2021 7:19, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 30. 1. 2021 7:20 ]

Unie rodinných advokátů ve spolupráci s Českou advokátní komorou a společností Epravo pořádá již III. ročník celostátní multioborové konference Rodina v právu a bezpráví.
Konference proběhne online ve čtvrtek 11. března 2021 od 10 do 14 hodin. O aktuálních rodinných problémech budou diskutovat JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. David Uhlíř (ústavní soudce), prezident Soudcovské Unie ČR JUdr. Libor Vávra, předsedkyně Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců Mgr. Jana Provazníková, Mgr. Pavel Rataj (viceprezident Asociace manželských a rodinných terapeutů), dětská psycholožka Mgr. Alicja Leix a advokátky Mgr. Alena Vlachová, JUDr. Renáta Šínová a Mgr. Silive Felix Koubíková. 

Jak přežít pandemii

přidáno: 30. 1. 2021 7:14, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 30. 1. 2021 7:19 ]

Život v pandemii je stále složitější. Přetrvávající omezení, pokles příjmů, zavřené školy a domovy, domácí násilí, omezený provoz na soudech apod. stále tísnivěji doléhají na veřejnost a zejména na nejohroženější skupiny, děti, rodiče, seniory. Unie rodinných advokátů se snaží o pomoc na všech frontách, vymýšlí projekty, které by pomohly. Koroporadna (bezplatná mailová poradna pro potřebné) je stále k dispozici. Tým 70 odborníků je připraven na vaše dotazy. Pište na koroporadna@uracr.cz. Rádi vám pomůžeme s rodinnými problémy.

Blahopřání novému vedení spřátelených spolků

přidáno: 5. 11. 2020 5:00, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů blahopřeje novému vedení spolků, s nimiž udržuje spřátelené vztahy: nově zvolené předsedkyni Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců Mgr. Janě Provazníkové a nově zvolenému "staronovému" prezidentu Soudcovské unie JUDr. Liboru Vrávrovi a těší se na spolupráci s nimi i s oběma spolky, které jmenovaní nově vedou.

Koroporadna obnovila svou činnost

přidáno: 9. 10. 2020 0:14, autor: Oldřich Navrátil

Nouzový stav a s ním související omezení se vracejí. Máte-li akutní dotaz týkající se stávající situace v rodině, pište nám na koroporadna@uracr.cz. Náš tým složený z advokátů, soudců, psychologů, zdravotníků a dalších odborníků vám zkusí odpovědět.

Protiprávní přemístění nezletilého dítěte

přidáno: 21. 8. 2020 3:41, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů ve spolupráci s Českou advokátní komorou uspořádala dne 20. 8. 2020 sympozium pro advokáty nazvané Vnitrostátní únos nezletilého dítěte. Podrobné poznatky z tohoto sympozia přinesou podzimní Rodinné listy, nicméně základní informace o zcela zaplněné akci přinesl Advokátní deník a zájemci si ji mohou přečíst zde: https://advokatnidenik.cz/2020/08/21/vnitrostatni-unos-nezletileho-ditete-novy-fenomen-ktery-resi-advokati-cim-dal-casteji/.

Zastupujete oběti domácího násilí? Pomozte s databází právních rozhodnutí

přidáno: 21. 8. 2020 0:18, autor: Oldřich Navrátil

Vzhledem k tomu, že právní rozhodnutí týkající se sexuálních trestných činů a domácího násilí nejsou v současné době dostupná v žádné veřejné databázi, rozhodli se advokáti JUDr. Lucie Hrdá a JUDr. Bc. Daniel Bartoň, Ph.D., LL.M., vytvořit co nejširší přehled rozhodovací činnosti z kategorie těchto skutků.

V současnosti má laická i odborná veřejnost jen velmi omezené informace o soudní praxi v této oblasti. To se negativně promítá jak do možností uplatňování práv obětí, tak do spravedlivého ukládání trestů.  Z tohoto důvodu si Lucie Hrdá a Daniel Bartoň dovolují požádat své kolegy zastupující oběti nebo obviněné z násilné trestné činnosti o spolupráci a o zaslání anonymizovaných soudních rozhodnutí nebo spisových značek relevantních kauz.

JUDr. Hrdá a JUDr. Bartoň mají v plánu rozsudky analyzovat, roztřídit a statisticky zpracovat. S výsledky zjištění pak budou průběžně seznamovat odbornou i laickou veřejnost. Získané výstupy a rozhodnutí zároveň zveřejní na internetu.

S ohledem na očekávané zvýšené množství práce hledají také studenty právnických fakult, kteří by se chtěli podílet na vytváření databáze zpracováním rozsudků a jejich katalogizací, popř. jejich analýzou (v případě hlubšího zájmu je možné zpracování dílčího tématu formou odborné práce nebo článku).

Pokud byste měli jakékoliv další zajímavé materiály nebo podněty k problematice sexuálního a domácího násilí, budou Lucie Hrdá a Daniel Bartoň vděční za jejich poskytnutí.
Kontakt: databaze@akhrda.cz

Členská základna roste!

přidáno: 3. 7. 2020 2:35, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 9. 7. 2020 6:09 ]

Unie rodinných advokátů překročila magickou hranici 150 členů a stala se tak největším advokátním odborným spolkem. Její členská základna se skládá ze 135 řádných členů (aktivních advokátů zapsaných v seznamu České advokátní komory) a z 16 oborových členů - odborníků ze souvisejících oblastí psychologie, lékařství, pedagogiky nebo sociální oblasti. Čerstvou novinkou je možnost všech členů používat logo unie na základě licenční smlouvy. Unie pro své členy pravidelně pořádá vzdělávací aktivity a rozesílá Informační zpravodaj (přibližně 18 čísel ročně) s aktualitami, odkazy na čerstvé judikáty, články a zajímavosti. Unie vydává stanoviska k celospolečenským otázkám vztahujícím se k rodině a vyjadřuje se k plánovaným legislativním změnám. Nevěnuje se právnímu poradenství - zájemci o právní zastoupení nebo konzultace však mohou kontaktovat jednotlivé členy (seznam s vyhledávačem zde: http://www.uracr.cz/home/clenove )
Chcete se stát naším členem? Prostudujte si stanovy (zde: http://www.uracr.cz/o-nas) a další záložky našich webových stránek.
Nenašli jste odpovědi na svou otázku? Napište nám.

1-10 of 78